You are currently viewing Afrika Dag, Den Haag- Verslag van de Conferentie

Afrika Dag, Den Haag- Verslag van de Conferentie

Het IMP Nederland in samenwerking met Marokko Instituut, Afro Euro, Vitalaide  en HUB, hebben initiatief genomen om op 13 juni de eerste Afrikadag  in den haag te organiseren , voor deze bijeenkomst zijn alle Hagenaars en vooral  Hagenaars van Afrikaanse afkomst uitgenodigd .

Het doel is om samen te kijken  naar wat de mogelijkheden zijn om met elkaar samen te werken en projecten zowel hier in Nederland als in land van herkomst te bedenken en te ontwikkelen. Voor de conferenties zijn er  een aantal instellingen en instanties uitgenodigd om inleiding te houden.  Als agenda punten voor de conferentie  zijn:

 • Samenwerking tussen de organisaties van Afrikaanse diaspora ( zowel boven als onder de sahel) en van alle regio’s afkomstig Afrikanen.
 • Relatie Nederland / Afrika vroeger en heden
 • Migratie en pact van Marrakesh
 • De rol van Diaspora in de ontwikkeling van  Afrika
 • Bijdragen van RVO aan ondersteuning en financiering van socio-economische projecten
 • Netwerken

Opening en verwelkoming

 • Omdat de heren Henk en Pleun van IMP wegens ziekte niet aanwezig kunnen zijn, heeft de heer .Benabbou ook lid van IMP Nederland het dag voorzitterschap op zich genomen.

Na opening  heeft mevrouw Marylen van Vital aide een ieder  verwelkomt , zij gaaf aan wat de bedoeling is en van welke organisatie zij is.

Inleiding 1

 • De heer Benabbou gaf aan in zijn inleiding over  “het belang van  de samenwerking tussen de Haagse Afrikaanse  (diaspora) organisaties” dat  Afrika niet genoeg profeteert  van de ontwikkeling in de wereld, terwijl  overal in de wereld kaders, deskundigen en ondernemers van Afrikaanse afkomst die de mogelijkheden hebben om  bij te dragen aan de ontwikkeling van hun land van herkomst en van Afrika. Steeds gaan jongeren weg van Afrika en nemen groot risico’s  in erbarmelijke botjes om  over te steken naar Europa. Vaak zijn zij prooi van criminelen.

Met de samenwerking willen wij kijken naar de mogelijkheden zijn  om sociale economische projecten in Afrika te realiseren.

Inleiding 2

 • De heer Albert Abraham , heeft zijn inleiding over de “Relatie Nederland-Afrika vroeger en heden “gehouden. Hij gaaf aan dat Afrika dicht bij Europa staat. Nederland heeft relaties met verschillende Afrikaanse landen, bv  met Marokko  heeft Nederland  een relatie  dat 400 jaar  oud , Met zuid Afrika is de reactie en de verbinding sinds de koloniale tijdperk. Verder er is divers  economische verbanden met Afrika door de loop der jaren onderhouden

Inleiding 3

 • De heer Adri zagers heeft zijn inleiding gehouden over “Migratie en de pact van Marrâkush” door de veel politieke vluchteling wegens oorlogen hier en daar en door de economische vluchtelingen nemen veel mensen risico’s om uit hun landen te vluchten en het geluk ergens anders te zoeken, Vooral Europa is in trek omdat dichtbij is. Omdat de oversteek van de middellandse zee veel risico’s heeft voor de migranten, heeft de verenigde naties een conferentie in Marrakesh gehouden waarin veel landen aanwezig waren om samen te kijken naar hoe de migratie op een veilig manier kan, Veel ontwikkeld landen hebben arbeiders nodig en in veel landen zijn mensen werkloos, vandaar is het beter om een  soort afspraak  onderling te maken over  de migratie op een veilig manier geregeld kunnen. In Pact van Marrakesh  zijn suggesties gedaan en afspraken  gemaakt  hierover . Een aantal landen hebben de pact  ondertekend, andere landen niet, het is wel  facultatief pact en heet niks dwingend.

Inleiding 4

 • De heer Max koffie heeft zijn inleiding over “wat kan de Afrikaanse diaspora doen om bij te dragen aan de ontwikkeling van  Afrika “gehouden. Hij  gaf aan dat  overal in wereld wijde  een groot  potentie van Afrikanen die hoge opgeleid zijn, bv:  wetenschappers, kaders, ondernemers en r organisaties die iets kunnen betekenen voor de ontwikkeling g van  Afrika, alleen gaat het moeizaam     Vaak is de financiering is een probleem , maar ook de politiek situatie in de Afrikaanse landen en de erbarmelijk infrastructuur een belemmering voor investering vormen . Hij gaf als voorbeeld als de 350.000 Afrikanen in Nederland een 1 euro per persoon  geven dan hebben wij de financiële mogelijkheid om bepaalde projecten te financieren. Hij denkt aan in het leven roepen van een investeringsfonds om projecten te ontwikkelen door donatie van Afrikaanse in diaspora. Verder vind hij  goed  om zulke bijeenkomsten te organiseren en afrikanen te sensibiliseren om  bij te dragen aan de ontwikkeling van Afrika.

Inleiding 5

 • De heer Dunken van stichting sancofa heeft een inleiding gehouden over een documentaire  die over migranten uit Chana  gaat en die hun bevindingen over migratie maar over terugkeer   Ook  over het opzetten van  kleine projecten  in Ghana.

Inleiding 6

 • De heer Abder van RVO ministerie van Buitenlanden zaken gaf aan in zijn inleiding over “wat RVO kan doen in financiering van projecten”  dat het ministerie geen subsidie meer geeft , wel is zijn bereid om  economische projecten  mee te financieren ( als lening). Het ministerie  stelt als eis dat er partners zijn hier in Nederland en daar In Afrika  en dat er soort van contract of afspraak  voor lering. De projecten moeten een kans van slagen hebben.

Paneeldiscussie

Het paneel bestond uit de hierboven genoemde  inleiders/ deskundigen. Zij hebben  de vragen  uit de zaal beantwoord. Veel vragen gingen over de moeilijkheden die er zijn  bij het opzetten van projecten in  Afrika. Men geeft als probleem  infrastructuur, de politiek situaties , die belemmeren de uitvoering van de initiatieven,. Verder  de samenwerking tussen de Afrikaanse diaspora is niet optimaal, het is versnippert. Suggestie is om migrangten van alle afrikaanse diaspora te betrekken bij deze initiatieven

Conclusie en aanbevelingen.

De aanwezigen gaven aan dat zij deze initiatief een goede initiatief vonden. Het  is voor herhaling vatbaar. Men geeft aan dat het beter is om  in weekeind te organiseren zodat meer mensen kunnen bijwonen

Afsluiting

 • De heer Vincent Gambrah sloot de bijeenkomst en bedankt een ieder die aanwezige is, verder is een gezamenlijk foto gemaakt .