Entertainment by Monica Benis

20 February Print

Entertainment by Monica Benis

Wat is entertainment?

Onder Media & Entertainment vallen veel kanalen, centraal bij alle kanalen staat de mate van leukheid. Is iets “enjoyable”? Dat kunnen filmpjes of video’s zijn, maar ook computerspelletjes, schilderijen, muziek of toneel.

Laten we beginnen met te definieren wat “enjoyable” is, wat zien we graag?

  • Iets wat je beter of superieur laat voelen (tov een ander),
  • Iets wat verrassend of onvoorspelbaar is,
  • Mooie dingen,
  • Personen of objecten waarmee we ons kunnen identificeren.

Vanuit de historische optiek was entertainment vaak een kwestie van spelen en het bekijken daarvan. Mensen moesten nog op pad naar het theater om geëntertaind te worden. Ze bekijken gevechten (je superieur voelen), cabaretvoorstellingen (je laten verrassen) of toneel (identificatie). Entertainment was toen ook nog een zaak wat vooral voor de elite van belang was, zij genoten van entertainment en bepaalden ook wat goede en slechte entertainment was. Feit blijft en is, entertainment doe je in je vrije tijd waarin je zelf bepaalt wat je doet.

In het dagelijks spraakgebruik heeft het woord ‘entertainment’ twee betekenissen. Entertainment staat veelal voor een situatie, een productie of product met bepaalde eigenschappen, bijvoorbeeld dat het onderhoudend is. Het staat ook wel eens voor de ervaring zelf.

Wat voor ervaring? Ervaringen die onderhoudend zijn, kunnen zeer uiteenlopen,ten gevolge waarvan de term ‘entertainment’ slechts vage  betekenis grenzen heeft. Niettemin delen ze drie functionele kenmerken, namelijk plezier, geconcentreerdeaandacht en vrijblijvendheid.

 

Ontwikkeling van media entertainment

Media entertainment van de 17de eeuw tot aan nu.

Vroeger, in het begin, was entertainment zeer kleinschalig en niet gericht op bepaalde doelgroepen en/of behoeftes. Tegenwoordig is entertainment grootschalig, massaal en voor ieder wat wils. Maar hoe heeft het tot zover  kunnen komen?

Vroeger was entertainment pure luxe, hierbij moet je denken aan spelletjes en verhalen die in de avonturen gespeelds of gelezen konden worden. In de 17de eeuw ontstond de boekdrukkkunst, hierdoor konden boeken en geschreven verhalen gemakkelijker vermenigvuldigd worden. Dit had als gevolg dat meer mensen konden beschikken over verhalen en/of boeken die zij ter entertainment en ontspanning konden lezen.Aan het einde van de 18de eeuw ontstonden de prenten en kwamen er kranten. Hiermee werd de verspreiding van kennis en nieuwe inzichten geweldig versneld. Ook begon eind 18de eeuw de industriele revolutie wat veel nieuwe technologische ontwikkelingen met zich meebracht en wat ook gezien wordt als de start van de massacommunicatie. massacommunicatie is een vorm van communicatie waarbij de zender met technische hulpmiddelen in staat is grote aantallen mensen te bereiken. Kranten worden dan ook gezien als het oudste massamedium wat bekend is.Rond 1900 ontstonden de eerste, zogenoemde, stomme films. In het Nederlands wordt het ook wel zwijgende films genoemd. Hier ontstond de vorm van entertainment die we nu nog kennnen als de bioscoop. Een stomme film is een film waarin alleen beelden voorkomen. De meeste bekende vertolkers in een stomme film zijn toch wel Charlie Chaplin en Laurel en Hardy (de Dikke en de Dunne). Pas in 1927 werd het met de introductie van de geluidsfilm mogelijk om geluid en beeld synchroon af te spelen.

 

oldschool_vs_newschool.jpg

Entertainment Life & Style Youth

Related Posts

Connect