TOEGANG TOT WATER IN AFRIKA: OP ZOEK NAAR FLUïDE OPLOSSINGEN

5 September Print

TOEGANG TOT WATER IN AFRIKA: OP ZOEK NAAR FLUïDE OPLOSSINGEN

Society for International Development- Nederland

 

P E R S B E R I C H T – 4 september 2012

 

 

TOEGANG TOT WATER IN AFRIKA: OP ZOEK NAAR FLUïDE OPLOSSINGEN

 

TOEGANG TOT WATER IN AFRIKA: OP ZOEK NAAR FLUïDE OPLOSSINGEN

 

 Op vrijdag 14 september 2012vindt de jaarlijkse internationale SID-conferentie plaats. In de Glazen Zaal in Den Haag zullen prominente sprekers zoals Ebrima Sall (Council for the Development of Social Science Research in Africa) en Olinda Sousa (Agency of Water and Sanitation Infrastructures, Mozambique) aan de hand van voorbeelden uit de praktijk met elkaar in discussie gaan over de rol van de staat, de private sector en andere actoren bij het verzorgen van drinkwatervoorziening in Afrika. Staatssecretaris Ben Knapen gaat in op het belang van publiek-private partnerschappen in het Nederlands buitenlandbeleid.

 

Zonder water geen leven. Toegang tot gezond drinkwater voor iedereen is cruciaal voor ontwikkeling. Vaak kan de staat alléén dit niet garanderen en werkt zij samen met het bedrijfsleven. De rol van de staat verschuift van dienstverlener tot facilitator. Wat is het hefboom effect van de staat in deze context? Wat heeft deze veranderende rol van invloed op de verantwoordelijkheid van de staat in het leveren van publieke goederen aan burgers, in het bijzonder in sub –Sahara Afrika? Wat zijn de uitdagingen bij publiek-private samenwerking in drinkwatervoorziening?  Is hierbij nog een rol weggelegd voor andere actoren?

Dit zijn slechts enkele vragen die aan de orde komen in de afsluitende conferentie van de SID-lezingenserie ‘The State in a globalizing World: problematic yet indispensable’.

 

————–

Noot voor redactie:

 

Deze conferentie wordt georganiseerd door SID NL in samenwerking met de NCDO, het Afrika Studiecentrum, Vitens Evides International en de Worldconnectors. Zij vindt plaats op vrijdag 14 september 2012 om 09:30 (inloop vanaf 9 uur) in de Glazen Zaal (Prinsessegracht 26, Den Haag).

Zie voor het volledige programma: http://www.sid-nl.org.

 

Voor meer informatie en mogelijkheden voor interviews kunt u contact opnemen met Afke de Groot:

 

T: 070 2050216

E: a.degroot@sidnl.org

**********************************************************************

Agenda Link Economy Environment Health Public Announcement

Related Posts

Connect